Strong Kids

Strong Kids är en nedskalad version av CrossFit, som är anpassad för barns specifika behov av att utveckla sina rörelser på det neurologiska, kognitiva och motoriska planet. Barn har ett stort behov av att få röra på sig för att må bra. Vi fokuserar på träning med mycket lekfulla inslag, som är hälsosam och utgår från att barn har ett behov av att knuffa, dra, springa, kasta, klättra, lyfta och hoppa. Detta är rörelser som barn gör oavsett om de leker eller håller på med någon sport.

Strong Kids erbjuder en stor variation i träningen med fokus på gemenskap, rörelse och glädje. Vi tränar i grupp, men med individuella förutsättningar. Alla kan vara med! Barnen förväntas att stötta, heja och hjälpa varandra – att vara en bra kompis!

Höstterminen startar 17 September och avslutas 16 December.

Söndagar 16:15-17:00 6-9 år

Söndagar 17:15-18:00 10-12år 

Pris: 1399:-

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter